Moduły

Gotowe i na zamówienie

  • self-Plan

    Daje pracownikom możliwość samodzielnego przypisywania się do wolnych zmian. Pracownik widzi tylko zmiany spełniające wszystkie kryteria oraz te do których już jest przypisany.

  • integrator-RCP

    Pozwala generować karty pracy wraz z grafikiem wykonanym, z danymi pochodzącymi z systemu rejestracji czasu pracy.

  • Moduł indywidualny

    Opisz nam swoje potrzeby, a wykonany go na Twoje zamówienie.