Polityka prywatności

Zespół Serwisu PlanujPrace.pl przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa wszystkich danych zgromadzonych w systemie. Do ochrony wykorzystujemy:
- bezpieczną transmisję danych z użyciem protokołu HTTPS,
- zabezpieczenie dostępu poprzez hasło o minimalnej długości 8 znaków, zawierające małe i wielkie litery oraz cyfrę i znak specjalny,
- nie przechowujemy w bazie danych haseł użytkowników, a jedynie wynik ich przetworzenia za pomocą matematycznej funkcji skrótu.

Pragniemy zaznaczyć, że Użytkownicy serwisu PlanujPrace.pl również ponoszą odpowiedzialność za tajność i poufność danych wprowadzonych do systemu. Z uwagi na fakt, że system dostępny jest poprzez Internet, konieczna jest znajomość i przestrzeganie poniższych zasad bezpiecznego korzystania z sieci: - wyboru hasła,
- zapory sieciowej,
- aktualnego oprogramowania,
- programów antywirusowych,
- automatycznego wygasania sesji.

Szyfrowanie

Przed zalogowaniem należy sprawdzić czy na pasku przeglądarki pojawia się protokół HTTPS. W trakcie połączenia z bezpieczną witryną, adres wyświetlany w przeglądarce powinien zaczynać się od liter https://, w miejsce tradycyjnego początku http://.

PlanujPrace.pl posiada certyfikat SSL, zapewniający tajność wymiany informacji. Klikając na symbol kłódki otrzymasz szczegółowe informacje na temat przyznanego certyfikatu.

Hasło

Wybrane hasło dostępu do systemu powinno być tak skonstruowane i zabezpieczone, by uniemożliwić jego wykorzystanie przez osoby niepowołane. Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewniają hasła, które mają długość od 8 do 20 znaków, zawierają duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne.
Nie wolno nikomu udostępniać swojego hasła!

Zapora

Każdy podłączony do Internetu komputer narażony jest na zagrożenia z zewnątrz. Używając programu blokującego (zapory sieciowej) zwiększa się bezpieczeństwo danych wprowadzanych do systemu.

Aktualne oprogramowanie

Luki w oprogramowaniu mogą stanowić zagrożenie dla danych. Dlatego niezwykle istotne jest aktualizowanie systemu operacyjnego i programów obecnych na komputerze. Regularnie wykonywane aktualizacje redukują luki w systemie i oprogramowaniu przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa danych.

Ochrona antywirusowa

Szkody spowodowane przez wirusy mogą być ogromne. Stosując najnowsze oprogramowanie antywirusowe znacznie zmniejszamy ryzyko zainfekowania wirusami.

Sesja

Pamiętaj, że po 30 minutach braku aktywności Użytkownika, system ze względów bezpieczeństwa wyloguje Cię automatycznie.

Pliki

W celach statystycznych oraz utrzymania sesji użytkownika stosujemy pliki „cookies”. Są to informacje, które nasz serwis poprzez przeglądarkę internetową zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu będzie on “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z serwisem. Pliki “cookies” nie przeszkadzają w działaniu Państwa komputera i można je usunąć. Wyłączenie obsługi plików „cookies” uniemożliwi korzystanie z serwisu.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.planujprace.pl. O każdej zmianie polityki prywatności użytkownicy będą poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez udostępnienie informacji w serwisie.

Zespół PlanujPrace.pl