Możliwości

Funkcjonalność aplikacji

 • Układanie grafiku
  Zmiany, menu kontekstowe

  System umożliwia układanie grafików dla nieograniczonej liczby stanowisk pogrupowanych w strukturę organizacyjną działów.
  Układ zmian dla każdego stanowiska jak również dla miesiąca, tygodnia i dnia jest ustalany indywidualnie i może być szybko kopiowany.
  Dla każdej zmiany można określić wymaganą ilość pracowników. Zmiany mogą zachodzić na siebie, a ich edycja możliwa jest również za pomocą myszki, metodą "przeciągnij i upuść".


  Automatyczne obsadzanie zmian

  Automatyczne obsadzanie: Aplikacja sama układa harmonogram dla wybranego tygodnia lub miesiąca, zachowując zgodność z prawem pracy, równomiernie rozkładając pracę w okresie rozliczeniowym, w nocy i w święta. Uwzględniane są też preferencje pracownika i wcześniej zaplanowane nieobecności. Taki grafik może być następnie ręcznie modyfikowany.
  Edycja zmiany i obsadzenia

  Obsadzanie ręczne: Sami decydujemy kogo przydzielić do zmiany, widzimy listę pracowników wraz z informacjami który pracownik nie może lub nie powinien pracować na tej zmianie i dlaczego.
  Wybrane ograniczenia wynikające z Kodeksu Pracy można wyłączyć w ustawieniach systemu.


  Szybkie zamiany pomiędzy pracownikami

  Szybkie zamiany: Na ułożonym grafiku mamy możliwość dokonywania zamian pomiędzy pracownikami. Wystarczy wskazać zmianę i pracownika, a program zaproponuje osoby, które mogą go zastąpić oraz najbliższe możliwości zamiany.


 • Aspekty prawne
  Ustawienia ograniczeń prawnych - zrzut ekranu

  Przy układaniu harmonogramu zarówno automatycznym jak i ręcznym sprawdzane są następujące zasady Kodeksu Pracy:
  - doba pracownicza,
  - odpoczynek dobowy,
  - odpoczynek tygodniowy,
  - wolna niedziela raz na 4 tyg.,
  - wymagane dni wolne,
  - wymiar czasu pracy.

  W ustawieniach programu można wyłączyć wybrane ograniczenia.


 • Pracownicy
  Preferencje pracownika - zrzut ekranu

  - Systemy pracy: podstawowy, równoważny, ciągły, umowa zlecenie, dyżury kodeksowe i medyczne;
  - Grupowanie pracowników (brygady);
  - Ustawianie preferencji dyspozycyjności dla wybranych godzin/dni, które są uwzględniane przy automatycznym obsadzaniu zmian i wyświetlane przy obsadzaniu ręcznym;
  - Generowanie listy obecności;
  - Logowanie do serwisu z dostępem do własnego grafiku oraz preferencji.


 • Wielodostęp i uprawnienia
  Dostęp i uprawnienia użytkowników - przykładowy schemat organizacji

  Osoba która założyła konto w systemie może przyznawać dostęp i określać uprawnienia innych użytkowników.
  Na przykład mogą być to kierownicy działów lub oddziałów w przedsiębiorstwie, którzy sami będą układać harmonogram swoim pracownikom, a osoba odpowiedzialna za kadry będzie miała pełną kontrolę nad tworzonymi harmonogramami.


 • Eksport
  Excel, arkusz kalkulacyjny, XLS

  Zapis w formacie PDF następujących widoków:
  - grafik miesięczny pracownika,
  - grafik miesięczny stanowiska,
  - harmonogram tygodniowy wszystkich stanowisk,
  - harmonogram tygodniowy pracowników (wszystkich lub wg. stanowiska/działu),
  - statystyki (wymiar, godziny zaplanowane, nocne, świąteczne, dni wolne),
  - grafik liczbowy (tradycyjny),
  - grafik urlopów (nieobecności).

  Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel (XLS):
  - grafik liczbowy (tradycyjny),
  - statystyki (wymiar, godziny zaplanowane, nocne, świąteczne, dni wolne).

  Eksport planu pracy do Comarch Optima (XLS), Enova (XML) oraz RaksSQL (RCP).

 • Udostępnianie
  Udostępnianie grafiku pracownikowi - zrzut ekranu

  Udostępnianie grafiku pracownika poprzez:
  - bezpośredni link do grafiku (format PDF),
  - link do grafiku w formacie iCalendar (synchronizacja z kalendarzami Microsoft Outlook i Google Calendar),
  - e-mail i logowanie na stronie.
  Udostępnianie grafiku stanowiska poprzez link (format PDF).


 • Powiadomienia

  Dla pracowników: - automatyczne powiadomienia e-mail o modyfikacji grafiku, zawierające listę nowych zmian oraz link do grafiku (o ile jest publicznie udostępniony),
  - przypomnienia SMS o zbliżającej się zmianie (wysyłane poprzez serwis SMSAPI.pl).

Załóż konto