Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać

Dofinansowanie z UE

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że nasz projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 ("Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej", oś priorytetowa 8: "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki").
czwartek, 1 kwietnia 2010


Zobacz też:

Certyfikat SSL 21-07-2010