Bezpieczeństwo


Zbiór danych osobowych został zgłoszony i zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych pod nr 114710. System spełnia wymogi rozporządzania MSWiA dotyczące ochrony danych osobowych na trzecim najwyższym poziomie bezpieczeństwa.

Możesz zawrzeć z nami umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dokument można wygenerować po zalogowaniu do systemu.

Zaplecze techniczne znajduje się w Polsce, w profesjonalnej serwerowni firmy Netlink i jest zgodne z wymogami GIODO.

Dane znajdują się w stałej lokalizacji, na konkretnym fizycznym serwerze , nie są przechowywane "w chmurze".

Codziennie wykonywane są kopie zapasowe danych.

Gwarantowany czas dostępności (SLA) to 99,9%.

Przesyłane dane są szyfrowane przy użyciu certyfikatu SSL.

Dostępność


Dostępność aplikacji PlanujPrace.pl jest monitorowana przez serwis pingdom.com.
Poniżej publikujemy aktualny wykres dostępności z ostatnich 30 dni:

Uptime Report for PlanujPrace.pl: Last 30 days