FAQ

Czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

  • Czy system obsługuje równoważny i ciągły system czasu pracy?

    Oczywiście. Każdemu pracownikowi można zdefiniować obowiązujący go system czasu pracy: podstawowy, równoważny, ciągły lub umowa zlecenia.

» Zobacz wszystkie pytania